🚚Doprava ZDARMA! Pro objednávky nad 1500 Kč.

Aktivně přispíváme ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy

Zapojením Havlíkovy Apotéky do systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM pomáháme ke snižování produkce skleníkových plynů a k větší ochraně životního prostředí.

Díky našemu příspěvku byl v roce 2022 zajištěn zpětný odběr a recyklace 10 tun obalových odpadů.

- Tyto odpady naplnily 7 svozových automobilů.
- Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činil 19 tun CO2 ekv. a bylo tak uspořeno 519 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 9 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu.
- Námi uspořená energie představuje 1 den spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hlavním městě Praze.

Naše dokumenty od EKO-KOM
Osvědčení o úspoře emisí
Zpráva o podílu na systému recyklace